Systemy nawadniania

 

 

P r o j e k t u j e m y / w y k o n u j e m y systemy automatycznego nawadniania w:

 

  • małych i dużych ogrodach
  • terenach zieleni publicznej
  • zieleni na tarasach, zielonych dachach oraz wewnątrz budynków

 

Zakres naszych usług obejmuje projekt, dostawę i montaż oraz serwis instalacji nawadniających. Do realizacji używamy elementów tylko najwyższej jakości renomowanych firm: TORO, K-Rain, Rain Bird, Hunter . Na wszystkie wykonane prace udzielamy gwarancji.

Posiadamy aktualne certyfikaty uprawniające do projektowania oraz instalacji systemów nawadniających

 

 

Nasza firma oferuje Państwu bezpłatną wycenę wykonania systemu nawadniającego. Na podstawie szkicu/planu lub projektu ogrodu w skali bądź zwymiarowanego z naniesionymi obszarami, które mają być nawadniane będziemy mogli określić szczegółowe koszty.

 

 

czym jests y s t e mn a w a d n i a j ą c y?

to nic innego jak system rur poprowadzonych pod powierzchnią gruntu (zazwyczaj polietylenowych) zakończony elementami zraszającymi ( zraszacze stałe i ruchome, mikrozraszacze, linie kroplujące ) i uzbrojony w elektrozawory instalowane w specjalnej skrzyni zaworowej. Całości dopełnia sterownik, który steruje pracą systemu nawadniającego bez ingerencji człowieka, uwzględniając poziom opadu przy pomocy czujnika opadu, co skutkuje w przypadku deszczu wyłączeniem systemu. Podstawową funkcją sterownika jest podawanie określonej ilość wody, wymaganej dla danych sekcji systemu.

Całkowity koszt założenia systemu nawadniającego zależy od kilku czynników: kształtu i powierzchni terenu na którym ma być poprowadzony, dostępu do źródła wody oraz parametrów ciśnienia wody (wydajności wody), lokalizacji i dostępu do sieci elektrycznej potrzebnej do uruchomienia systemu.

 

 

dlaczego w a r t ozałożyć system nawadniający?

inwestując w system nawadniający oszczędzamy nie tylko czas ale również wodę (do 50% mniej zużycia wody niż przy ręcznym podlewaniu). Ponadto automatyka systemu pozwala na zachowanie systematyczności podlewania oraz umożliwia nawadnianie w odpowiedniej dla tej czynności porze.
Przeliczając czas potrzebny na ręczne podlewanie ogrodu oraz oszczędność wody, system nawadniający to inwestycja, która się opłaca. Prawidłowo wykonany i zaprogramowany system automatycznego nawadniania działa niezawodnie przez wiele lat.

 

zraszacze linia kroplująca elektrozawór