Projekty

 

 

Czemu służy projekt?

Współczesny ogród rodzinny składa się z dwóch części: przedogródka i części wypoczynkowej. Przedogródek to najczęściej otwarta, upubliczniona przestrzeń przed domem o charakterze reprezentacyjnym. Cześć wypoczynkowa zwykle zlokalizowana za domem jest przestrzenią intymną i niedostępną dla widza z ulicy, otoczoną zwartym ogrodzeniem w postaci muru, płotu lub ściany roślinnej. Każdy użytkownik ogrodu pragnie aby przestrzeń ta zaspokajała nie tylko potrzeby bytowe, ale także emocjonalne poprzez doznania estetyczne. Dobrze zaprojektowany ogród powinien być nie tylko wizualnie piękny, ale przede wszystkim funkcjonalny i dobrze wkomponowany w otaczający go krajobraz.
To Państwo decydują, jaką rolę w Państwa życiu pełnić będzie projektowany przez nas ogród. Zadaniem naszej firmy jest sprostać tym oczekiwaniom i pomóc w realizacji Państwa planów.

Podstawą do wykonania ogrodu w terenie jest projekt, sporządzony indywidualnie dla każdego klienta. Dzięki temu nasze realizacje są wyjątkowe i niepowtarzalne. Kolejną zaleta projektu, jest to, że jest on podstawą do przedstawienia szczegółowych kosztów wykonania ogrodu.

Od naszych projektantów wymagamy przede wszystkim skupienia się na potrzebach i wymaganiach klientów. Dlatego przed przystąpieniem do pracy projektowej proponujemy naszym klientom spotkanie z architektem krajobrazu, który wysłucha państwa oczekiwań i pomoże w określeniu jakie funkcje powinien pełnić państwa ogród. Takie spotkanie jest bezpłatne i odbywa się w ustalonym przez państwa terminie.

 

 

 

Projekty

 

 

Jak powstaje projekt?

Wizja lokalna

 • Rozmowa o oczekiwaniach i potrzebach użytkowników
 • Położenie i wielkość działki
 • Ukształtowanie ogrodu i właściwości gleby
 • Orientacja w terenie, widoki, sąsiedztwo

Na tym etapie prac dokonujemy szczegółowych pomiarów terenu, które są niezbędne do sporządzenia prawidłowego projektu. Bardzo pomocne są wszelkie mapy zasadnicze, ewidencyjne, podkłady geodezyjne, dokumenty dotyczące działki i domu, które są w Państwa posiadaniu. Informacje na nich zawarte są niezwykle istotne, gdyż przy projektowaniu nasadzeń należy brać pod uwagę przebieg infrastruktury podziemnej. Dlatego jeśli to możliwe prosimy o udostępnienie tych dokumentów

Koncepcja ogrodu.

 • Przeznaczenie i strefy funkcjonalne
 • Zagospodarowanie terenu
 • Komunikacja w ogrodzie ( tarasy, patia, ścieżki, chodniki )
 • Lokalizacja nasadzeń roślinnych i trawników
 • Rozmieszczenie małej architektury, elementów wodnych i oświetlenia

Po dokładnej wizji lokalnej i szczegółowej analizie projektant przystępuje do opracowania koncepcji. Początkowo określa charakter ogrodu, po czym dzieli go na strefy funkcjonalne. Następnie wybiera odpowiednie elementy wyposażenia ( urządzenia, elementy małej architektury, rośliny itp. ) i lokalizuje je w poszczególnych strefach. Ogród powinien cechować ład i harmonia i aby tak się stało wszystkie elementy muszą mieć wspólny motyw. Projektanci określają to jako tzw. ład przestrzenny. Koncepcję ogrodu staramy się dopracowywać wspólnie z Państwem na kolejnych spotkaniach, do chwili, gdy wszystko spełni Państwa oczekiwania. Na konsultacjach prezentujemy szkice w rzutach poziomych. Dodatkowo na życzenie klienta możemy wykonać wizualizacje konkretnych fragmentów ogrodu w postaci rysunku perspektywicznego / wizualizacji. Po ostatecznym zaakceptowaniu koncepcji przystępujemy do realizacji projektu.

Projekt szczegółowy

 • projekt ogrodu z uwzględnieniem elementów, przebiegu komunikacji i oświetlenia - rzut poziomy
 • szczegółowy projekt nasadzeń - rzut poziomy
 • spis roślin ( ilość sztuk, rozstawa)
 • kosztorys wykonawczy

Wstępny kosztorys ustalany jest na pierwszym spotkaniu. Może on ulec zmianie po określeniu warunków terenowych i wizji lokalnej.

Wizualizacje

 

 

Ile kosztuje projekt?

 
Koszty sporządzenia projektu zależeć będą od powierzchni ogrodu, ukształtowania i skomplikowania terenu, stopnia zaawansowania projektu (kompozycja, elementy, użycie materiałów)

Ustalona z projektantem cena to koszt projektu zagospodarowania terenu z uwzględnieniem zieleni. Projekty branżowe małej architektury, ułożenia nawierzchni, itp. są liczone dodatkowo.
 

 

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC W OGRODZIE

 
 • oczyszczenie terenu
 • prace ziemne (kształtowanie powierzchni, odwodnienia, nawadnianie, instalacja oświetlenia)
 • przygotowanie podłoża, wymiana ziemi
 • prace brukarskie (ścieżki, tarasy, podjazdy)
 • budowa małej architektury
 • wykonanie nasadzeń
 • zakładanie trawnika
 • ściółkowanie, opryski